Tag: با وجود این که روابط بین‌المللی بین ایران و کشورهای غربی گرم‌تر شده است، هنوز پیشرفتی در زمینه حقوق بشر رخ نداده است. ده‌ها مدافع حقوق بشر حکم زندان خود را می‌گذرانند و ده‌ها تن دیگر در انتظار حکم داد

فشار بر مدافعان حقوق بشر ادامه دارد

با وجود این که روابط بین‌المللی بین ایران و کشورهای غربی گرم‌تر شده است، هنوز پیشرفتی در زمینه حقوق بشر رخ نداده است. ده‌ها مدافع حقوق بشر حکم زندان خود را می‌گذرانند و ده‌ها تن دیگر در انتظار حکم دادگاه در انتقام جویی از فعالیت حقوق بشریشان به سر...

Navigation

Social Media