Tag: بیش از 50 تن از فعالان فرهنگی و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران، در دفاع از حقوق مردم کرد ترکیه و در محکومیت کشتار تعدادی از آنان، بیانیه‌ای را صادر کردند.

Navigation

Social Media