Tag: حمید سوریان که یکی از طلایی‌ترین کشتی‌گیران تاریخ ایران در مسابقات جهانی و المپیک محسوب می‌شود، به زودی و طی مراسمی با حضور رسانه های جمعی، به عنوان سفیر حسن نیت و مدیر کمیته «فعالیت‌های بشردوستانه» ا

حمید سوریان، سفیر «حسن نیت» انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی شد

حمید سوریان که یکی از طلایی‌ترین کشتی‌گیران تاریخ ایران در مسابقات جهانی و المپیک محسوب می‌شود، به زودی و طی مراسمی با حضور رسانه های جمعی، به عنوان سفیر حسن نیت و مدیر کمیته «فعالیت‌های بشردوستانه» انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی معرفی خواهد شد. حمید سوریان در سال ۲۰۰۱...

Navigation

Social Media