Tag: خبر‌ها حکایت از آن دارد که در ۳۶ دانشگاه کشور و در ۷۸ رشتهٔ دانشگاهی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخواهد گرفت. در این رابطه کانون صنفی معلمان ایران اقدام به صدور بیانیه ای نموده است که در زیر مشروح آن را

کانون صنفی معلمان ایران:هر کس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود

خبر‌ها حکایت از آن دارد که در ۳۶ دانشگاه کشور و در ۷۸ رشتهٔ دانشگاهی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخواهد گرفت. در این رابطه کانون صنفی معلمان ایران اقدام به صدور بیانیه ای نموده است که در زیر مشروح آن را می بینید. به نام خداوند جان و خرد...

Navigation

Social Media