Tag: در جلسه‌ای که نمایندگان چند سازمان جامعه مدنی، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و کودکان و نیز تلاشگران محیط زیست حضور داشتند، خواست‌های این بخش از جامعه مدنی از نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد.

نشست سازمان‌های جامعه مدنی با نمایندگان نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد

در جلسه‌ای که نمایندگان چند سازمان جامعه مدنی، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و کودکان و نیز تلاشگران محیط زیست حضور داشتند، خواست‌های این بخش از جامعه مدنی از نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد. “شورای هماهنگی سازمان‌های مدنی جامعه ایران” برگزارکننده نشستی بود که روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد (۹ ژوئن)...

Navigation

Social Media