Tag: دومین جلسه هم اندیشی سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) پنج آذر به میزبانی بنیاد امید ایرانیان و با شرکت بیش از ۵۰ نماینده از حدود ۳۰ سازمان و تشکل غیردولتی و مردم‌نهاد برگزار شد. موضوع اصلی این نشست با عن

دومین جلسه هم اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد در بنیاد امید ایرانیان برگزار شد

کنشگران داوطلبدومین جلسه هم اندیشی سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) پنج آذر به میزبانی بنیاد امید ایرانیان و با شرکت بیش از ۵۰ نماینده از حدود ۳۰ سازمان و تشکل غیردولتی و مردم‌نهاد برگزار شد. موضوع اصلی این نشست با عنوان «بررسی نقاط قوت و ضعف قانون جامع سازمان های مردم‌نهاد»...

Navigation

Social Media