Tag: دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، به نمایندگیِ گروهي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد فرهنگي و كانون‌هاي دانشجويي، با انتشار بيانيه‌اي خواست‌های خود از رییس‌جمهور آینده را برشمرد. دیده‌بان، ضمن اشاره به

بيانيه‌ي انتخاباتي دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران

دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، به نمایندگیِ گروهي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد فرهنگي و كانون‌هاي دانشجويي، با انتشار بيانيه‌اي خواست‌های خود از رییس‌جمهور آینده را برشمرد. دیده‌بان، ضمن اشاره به لزوم توجه واقعی ــ و نه شعاری ــ رییس‌جمهور به مسايل ملي و پاسداشت ميراث فرهنگي و معنوي و...

Navigation

Social Media