Tag: روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۹۲ در تهران نشستی با عنوان « نشست مشورتی سازمان‌های مردم نهاد ایران » برگزار شد. این همایش توسط گروه داوطلب پیگیری اصلاح قانون و مقررات ناظر با سازمان‌های مردم نهاد که از شه

نشست مشورتی سازمان‌های مردم نهاد ایران با حضور نمایندگان بیش از نوزده استان برگزار شد

کنشگران داوطلب روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۹۲ در تهران نشستی با عنوان «نشست مشورتی سازمان‌های مردم نهاد ایران» برگزار شد. این همایش توسط گروه داوطلب پیگیری اصلاح قانون و مقررات ناظر با سازمان‌های مردم نهاد که از شهریورماه ۱۳۸۵ کار خود را آغاز کرده است، برگزار گردید. این...

Navigation

Social Media