Tag: سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شد که فضای نقد به آموزش و پرورش بازگردانده شود و نگاه «تهدیدمحور» به تشکل‌های صنفی پایان یابد. این بیانیه که هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد را «خزان ۸

سازمان معلمان ایران: فضای انتقادی را در پهنه آموزش و پروش احیا کنید

کنشگران داوطلب سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شد که فضای نقد به آموزش و پرورش بازگردانده شود و نگاه «تهدیدمحور» به تشکل‌های صنفی پایان یابد. این بیانیه که هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد را «خزان ۸ ساله» توصیف کرد، تاکید می‌کند که حوزهٔ آموزش و پرورش...

Navigation

Social Media