Tag: سخنرانی علمی دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس برجسته کشور که قرار بود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود لحظاتی پیش از سخنرانی، توسط یکی از مدیریت های دانشگاه لغو شد.

لغو  سخنرانی دکتر پیران در دانشگاه تهران

سخنرانی علمی دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس برجسته کشور که قرار بود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود لحظاتی پیش از سخنرانی، توسط یکی از مدیریت های دانشگاه لغو شد. این سخنرانی توسط انجمن جامعه‌شناسان ایران ترتیب داده شده بود و در حالی که میهمانان این نشست از...

Navigation

Social Media