Tag: طرح «اعتراض مردمی» به تحریم های دارویی، خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد. اعتراض مردمی به تحریم دارو، طرحی است که از همه‌ی مردم دعوت می‌کند، تا اعتراض خود به تحریم‌هایی که منجر به تحریم دارویی ش

اعتراض مردمی به تحریم‌های دارویی، خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد

کنشگران داوطلبطرح «اعتراض مردمی» به تحریم های دارویی، خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد. اعتراض مردمی به تحریم دارو، طرحی است که از همه‌ی مردم دعوت می‌کند، تا اعتراض خود به تحریم‌هایی که منجر به تحریم دارویی شده است را به دبیرکل سازمان ملل متحد در کارت پستالی...

Navigation

Social Media