Tag: ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۸، آغاز مهاجرت برای بسیاری از فعالان جنبش زنان بود؛ موجی که تا چندین ماه ادامه داشت و به تازگی متوقف شده است. چهره‌های سرشناس جنبش زنان که شاید تا آن زمان به مهاجرت فکر هم نمی‌کر

چرا حرکت منسجم زنان در خارج از کشور هنوز شکل نگرفته است؟

پروین اردلان، آسیه امینی، پروین بختیارنژاد، منصوره شجاعی، خدیجه مقدم و رضوان مقدم به پرسش دویچه‌وله پاسخ داده‌اند. عامل پراکندگی جغرافیایی دلیل مشترک آنها برای عدم شکل‌گیری یک حرکت منسجم زنان در خارج از کشور است.ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۸، آغاز مهاجرت برای بسیاری از فعالان جنبش زنان بود؛ موجی...

Navigation

Social Media