Tag: مرتضی ثاقب‌فر، جامعه‌شناس، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، به علت خونریزی مغزی در بیمارستان رسول اکرم بستری شده است. فرحناز خمسه‌ای، همسر ایشان، ضمن تائید این خبر از وخامت حال ایشان خبر

مرتضی ثاقب‌فر نویسنده و مترجم نامدار در کما

مرتضی ثاقب‌فر، جامعه‌شناس، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، به علت خونریزی مغزی در بیمارستان رسول اکرم بستری شده است. فرحناز خمسه‌ای، همسر ایشان، ضمن تائید این خبر از وخامت حال ایشان خبر داده است.مرتضی ثاقب‌فر در 1321 در تهران به دنیا آمده است. او دارای دانشنامه‌...

Navigation

Social Media