Tag: گزارش‌گران بدون مرز، تشدید سرکوب حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را قویا محکوم می‌کند. در کمتر از دوهفته دو روزنامه‌نگار : مهسا امرآبادی و رضا انصاری راد برای گذراندن مدت محکومیت خو

ائتلاف سه قوه‌ی حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران

 گزارش گران بدون مرز، تشدید سرکوب حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را قویا محکوم می‌کند. در کمتر از دوهفته دو روزنامه‌نگار : مهسا امرآبادی و رضا انصاری راد برای گذراندن مدت محکومیت خود به زندان احضار شده‌اند، محمود شکرایه کاریکاتوریست به ٢٥ ضربه شلاق محکوم شده است...

Navigation

Social Media