Tag: گزارش‌گران بدون مرز سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام را به عنوان بدترین دولت‌های “جاسوس” جهان معرفی می‌کند، هدف اصلی اقدامات مهارکننده‌ بر روی اینترنت انها، که در ماه‌های اخیر نیز تشدید شده است، خامو

گزارش‌گران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت : ٥ کشور و ٥ بنگاه اقصادی دشمن اینترنت

١٢ مارس ٢٠١٣، ٢٢ اسفند -١٣٩١ – گزارش‌گران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت گزارش ویژه‌ا‌ی در باره‌ی مهار اینترنت منتشر کرده است. بازداشت روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران و مخالفان، با به کارگیری روزافزون تجاوز اطلاعاتی و ردیابی ارتباطات از سوی دولت‌ها افزایش یافته است. هم...

Navigation

Social Media