Tag: یک کتابخانه آن‌لاین بستر ارتباط بین فعالانی شده که بر ضد خشونت علیه زنان و کودکان تلاش می‌کنند. افراد و نهادهای مختلف از سراسر جهان می‌توانند تجربیات خود در این زمینه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

کتابخانه‌ای آن‌لاین برای مقابله با خشونت علیه زنان

یک کتابخانه آن‌لاین بستر ارتباط بین فعالانی شده که بر ضد خشونت علیه زنان و کودکان تلاش می‌کنند. افراد و نهادهای مختلف از سراسر جهان می‌توانند تجربیات خود در این زمینه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.  سازمان “آیندگان بدون خشونت” پایگاه اینترنتی‌ای ایجاد کرده برای انتشار محتویاتی علیه...

Navigation

Social Media