برنامه‌های کنشگران داوطلب

[vc_row][vc_column][vc_column_text]کنشگران داوطلب در چارچوب ماموریت سازمانی اش، پنج برنامه محوری را در دستور کار خود دارد:

جمع آوری و بسیج تمامی منابع قابل دسترس جهت توانیابی شهروندان و تسریع برای گذار از یک جامعه مدنی ضعیف و کم خون به یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند در ایران و سایر کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا یکی از برنامه

تمامی پروژه های ما در راستای این پنج برنامه اصلی است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Navigation

Social Media