Article

ترویجهدف این راهنمای آموزشی کمک و یاری رساندن به کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی در امر ترویج و حمایتگری (Advocacy) است تا با تأثیرگذاری بر مردم و ساختار قدرت، مشارکت فعالانه‌تر و کارآمدتری در جغرافیای جدید قدرت داشته و نقش فعال تری درتوسعه، گذار و تحکیم دموکراسی ایفا نمایند. هدف دیگر این راهنمای آموزشی آنستکه که دانش و آگاهی‌های تئوریک و عملی مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه‌های ترویج و حمایت‌گری را در اختیار کنشگران و فعالین مدنی قرار دهد. بدین منظور این راهنما نخست نگاهی سیستماتیک و فراگیر به استراتژی‌های مناسب ترویج‌ و حمایتگری در لایه‌های متنوع و مراحل مختلف توسعه سیاسی در جامعه دارد و سپس اطلاعات و دانستنی‌هایی درباره روش‌های موجود آموزش و برنامه‌های مناسب در اختیار کنشگران مدنی قرار می‌دهد. این راهنما با توجه به تجارب بدست آمده از برنامه‌های ترویج‌گری در کشورهای مختلف تدوین شده است. راهنمایی که در اختیار شماست هم گزیده تعاریف مختلف ترویج و حمایت‌گری را برای درک و فهم بهتر استراتژی‌ها ارائه می‌دهد و هم تجربه های موفق (Best Practices) را به اشتراک می‌گذارد.

توجه داشته باشید که این دفترچه راهنما مثل یک کتاب آشپزی نیست که گام‌های استاندارد طراحی و اجرای برنامه‌های ترویج و حمایت‌گری برای تأثیرگذاری بر تمام سیاست‌ها و یا برگزاری هر نوع کمپینی را توضیح دهد. در حال حاضر انواع روش‌های خودآموز ترویج و حمایتگری موجودند که بهترین آنها را انتخاب کرده‌ایم و در فهرست منابع آورده‌ایم. کشورهای مختلف از نظر تاریخی، فرهنگی و سیاسی متفاوت هستند و تعریف و تعیین یک روش ترویج و حمایت‌گری استاندارد ممکن نیست. بنابراین این راهنما بنا دارد تنها چکیده‌ای از آنچه در این مورد نوشته شده به همراه تجربیات عملی را جمع‌آوری و در اختیار کنشگر مدنی ایرانی قرار دهد.

در این راهنما درباره اهداف استراتژی ترویج و حمایتگری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی یا اصلاحات سیاسی یا تغییر در خط مشی‌ها خواهید خواند. بدین منظور نگاهی به اهداف مختلف ترویج و حمایتگری ، چگونگی تعریف آن و مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تجاربی خواهید داشت که سازمان‌ها باید برای دستیابی به اهداف ترویج‌گری یا آموزش دیگران برای بهره‌گیری از آن توسعه دهند. آخرین فصل به راهنمای گام به گام برپایی کمپین و برنامه‌ریزی ترویج و حمایتگری برای پیشبرد و ارتقای ایده جامعه مدنی اختصاص داده شده‌است.

از آنجا که هر برنامه ترویج‌ و حمایتگری به پشتوانه‌‌ای نظری نیاز دارد، در فصل اول این راهنما به مفاهیم پایه‌ای ترویج‌ و حمایتگری پرداخته و با تمرکز بر سه مؤلفه استراتژی ترویج‌ و حمایتگری می‌پردازیم. فصل دوم به مشکلات و مسائلی خواهد پرداخت که هر ترویج‌گری ممکن است در طول اجرای برنامه‌های توسعه ویا پس از طراحی استراتژی با آنها مواجه شود. از آنجا که فرآیند ترویج‌ و حمایتگری فرآیندی زنده و پویا است، روش‌هایی برای سنجش عملکرد و پایش نتایج هم ارائه می‌شود.
فصل سوم به توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز یک ترویج‌گر در انتخاب و اجرای هریک از سه مؤلفه استراتژی برای اجرای اثربخش برنامه‌ای که طراحی کرده‌است، خواهیم پرداخت.
فصل چهارم بخش عملی این راهنماست و می‌تواند به عنوان جعبه ابزاری در طراحی و اجرای برنامه‌های ترویج و حمایتگری بکار رود.
فصل پنجم فهرست منابع و برخی از ضمایم را شامل می‌شود.

نسخه پی دی اف این کتاب هم اکنون از اینجا برای دریافت و مطالعه در اختیار شما قرار دارد.

Navigation

Social Media