Blog

تاکید فعالان و پژوهشگران بر فعالیت پرتوان و مستدام زنان در نشست انجمن جامعه شناسی

مدرسه فمینیستی: گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در ششم دی ماه میز گردی با حضور دکتر شهلا اعزازی، دکتر محبوبه پاک نیا، فریده ماشینی، دکتر افسانه وارسته فر و شرکت افراد صاحب نظر حوزه زنان همچون دکتر شیرین احمدی نیا، دکتر افسانه نجم آبادی، فخرالسادات محتشمی پور، دکتر…

رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٠/گزارشگران بدون مرز

گزارش‌گران بدون مرز نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را که با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده، منتشر کرد.

اروپا از الگو بودن بازایستاده ، در کشورهای دیکتاتوری شاهد تغییر نیستیم

گزارش‌گران بدون مرز نهمین…

مجموعه قوانین ناظر بر سازمان‌های جامعه مدنی

No image

کنشگران داوطلب: حضورجامعه مدنی در نظام قانونگذاری ایران تاریخی در خور تأمل است. متمم نخستین قانون اساسی رسمی ایران که ثمره انقلاب مشروطه بود، دارای اصلی بود که به لحاظ تطبیقی آنرا می­توان یکی از نخستین قانونگذاری­ها در خصوص سازمانهای جامعه مدنی به شمار آورد. بر طبق اصل…

Navigation

Social Media