Tag: افرای سبز، یک انجمن غیردولتی ایرانی برنده جایزه سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری از ایدز شد.این جایزه در شهر واشنگتن به نمایندگان این انجمن غیردولتی ایرانی اهدا شد.روبان قرمز، یکی از معتبرترین جوا

انجمن ایرانی، برنده جایزه ایدز سازمان ملل متحد شد

افرای سبز، یک انجمن غیردولتی ایرانی برنده جایزه سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری از ایدز شد.این جایزه در شهر واشنگتن به نمایندگان این انجمن غیردولتی ایرانی اهدا شد.جایزه روبان قرمز، یکی از معتبرترین جوایز بین المللی است که توسط برنامه ایدز سازمان ملل متحد به نهادهای مردمی...

Navigation

Social Media