Tag: انتخابات سازمان نظام مهندسی، در حالی برگزار شده است که برخی قاطعانه از بروز تخلف در این انتخابات خبر داده و خواستار رسیدگی هر چه زودتر وزیر راه و شهرسازی به این تخلفات شده‌اند.

تخلف در انتخابات نظام مهندسی کشور: انتخابات «نظام مهندسی» را مهندسی کردند

انتخابات سازمان نظام مهندسی، در حالی برگزار شده است که برخی قاطعانه از بروز تخلف در این انتخابات خبر داده و خواستار رسیدگی هر چه زودتر وزیر راه و شهرسازی به این تخلفات شده‌اند. برخی از افرادی که خود را آماده حضور در این انتخابات کرده بودند، مدعی شده‌اند...

Navigation

Social Media