Tag: انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن تبریک روز جهانی کودک، دغدغه‌ها و نگرانی‌های انجمن در خصوص مواردی از قبیل لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ تحص

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک

کنشگران داوطلب  ۱۷ مهرماه ۱۳۹۱انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن تبریک روز جهانی کودک، دغدغه‌ها و نگرانی‌های انجمن در خصوص مواردی از قبیل لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ تحصیل کودکان مهاجر، مسائل مربوط به آموزش و...

Navigation

Social Media