Tag: بعد از ظهر پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت و پس از پایان همایش دو روزه انجمن جامعه‌شناسی ایران با عنوان «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران»، مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن جامعه‌شناسی ایران در سالن ا

هیات مدیره جدید انجمن جامعه شناسی ایران انتخاب شدند

بعد از ظهر پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت و پس از پایان همایش دو روزه انجمن جامعه‌شناسی ایران با عنوان «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران»، مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن جامعه‌شناسی ایران در سالن ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور ۱۸۷ نفر از اعضای پیوسته و...

Navigation

Social Media