Tag: بیش از ١٩٠ تن از فعالان حقوق زنان به بهانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که حقوق زنان در ایران بیش از هر زمانی در حال از دست رفتن است.

ابراز نگرانی ۱۹۰ فعال زن درباره نقض گسترده حقوق زنان

بیش از ١٩٠ تن از فعالان حقوق زنان به بهانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که حقوق زنان در ایران بیش از هر زمانی در حال از دست رفتن است. در این بیانیه با اشاره به محروم کردن عملی زنان از ریاست جمهوری،...

Navigation

Social Media