Tag: خسرو منصوریان از با تجربه های امداد رسانی به زلزله زدگان است و بیش از چهل سال فعالیت عام المنفعه دارد و در زلزله بویین زهرا ، نماینده آیت الله طالقانی در امداد رسانی بوده است . منصوریان بانی و رییس مو

خسرو منصوریان مدیر موسسه غیر دولتی احیاء ارزشها: مردم ایران در کمک به زلزدگان آذربایجان شرقی ثابت کردند اخلاق نمرده است

خسرو منصوریان از با تجربه های امداد رسانی به زلزله زدگان است و بیش از چهل سال فعالیت عام المنفعه دارد و در زلزله بویین زهرا ، نماینده آیت الله طالقانی در امداد رسانی بوده است . منصوریان بانی و رییس موسسه غیر دولتی احیا ارزشهاست که این روزها...

Navigation

Social Media