Tag: در سالگرد حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، صدها فعال سیاسی در داخل و خارج ایران خواستار آزادی این رهبران اعتراض‌ها شده‌اند.

درخواست‌های بین‌المللی و داخلی برای آزادی رهبران معترضان ایران

در سالگرد حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، صدها فعال سیاسی در داخل و خارج ایران خواستار آزادی این رهبران اعتراض‌ها شده‌اند. بیش از ۴۰۰ فعال سیاسی و مدنی با محکوم کردن «تخلف» و «تقلب گسترده» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به بازداشت صدها زندانی...

Navigation

Social Media