Tag: دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً ده ها دانشجوی دانشگاه را که به دلیل ابراز عقاید سیاسی مسالمت آمیز خود در پشت میله های زندان هستند آزاد کرده و به آزار و اذیت فعالان دانشجویی در

دانشجویانی را که به دلیل ابراز عقیده زندانی شده اند آزاد کنید

دانشجویانی را که به دلیل ابراز عقیده زندانی شده اند آزاد کنیدکمپین مشترک سرکوب محیط‌های دانشگاهی را برجسته می‌کند دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً ده ها دانشجوی دانشگاه را که به دلیل ابراز عقاید سیاسی مسالمت آمیز خود در پشت میله های زندان...

Navigation

Social Media