Tag: زنان ایرانی تصمیم گرفتند امسال بعنوان اعتراض در اجلاس سی اس دبیلیو سازمان ملل متحد شرکت نکنند ، از شرکت کنندگان در این اجلاس خواستند که امنیت آن ها را برای شرکت در این اجلاس در سالهای آینده تضمین کنند

تصمیم زنان ایرانی مبنی بر عدم شرکت در اجلاس آتی سی اس دبیلیو سازمان ملل متحد

No image
کنشگران داوطلب ۶ اسفندماه ۱۳۹۰ حق مشارکت در  اجلاس سی اس دبیلیو  سازمان ملل متحد با تاکید بر وضعیت زنان در ایران عنوان نشستی است که در تاریخ ۲۹ فوریه – ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۰- همزمان با نشست سالیانه سی اس دبیلیو در نیویورک با امید تضمین این حق...

Navigation

Social Media