Tag: سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران، از تصمیم دولت دانمارک را ،مبنی بر متوقف کردن کمک‌های مالی خود به جمهوری اسلامی ایران از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در

استقبال گروه‌های حقوق بشری از تصمیم دولت دانمارک در قطع کمک‌های مالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی

سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران، از تصمیم دولت دانمارک را ،مبنی بر متوقف کردن کمک‌های مالی خود به جمهوری اسلامی ایران از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ایران استقبال می کنند.دانمارک در طول دهه اخیر در غالب...

Navigation

Social Media