Tag: شورای مؤسس انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانی با صدور بیانیه ای نسبت به در خطر بودن جان روزنامه نگاران ایرانی ، به خصوص در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرد.

روزنامه نگاران ايرانی در خطر هستند، شورای مؤسس انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانی

کنشگران داوطلب19 بهمن ماه 1390 شورای مؤسس انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانی با صدور بیانیه ای نسبت به در خطر بودن جان روزنامه نگاران ایرانی ، به خصوص در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است : در ماههای اخير ده‌ها...

Navigation

Social Media