Tag: شیرین عبادی در گزارش ماه مرداد ۱۳۹۲ از وضعیت حقوق بشر در ایران: مسئولیت جان زندانیان با سازمان زندان‌ها اس

شیرین عبادی در گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران: مسئولیت جان زندانیان با سازمان زندان‌ها است

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۲ پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه مرداد ۱۳۹۲ به موضوع زندانیان سیاسی بیمار و چگونگی درمان آنان پرداخته است. این...

Navigation

Social Media