Tag: فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(IFJ) از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران خواست تا به وعده اش پس از بدست گیری مسئولیت ریاست جمهوری عمل کند.

درخواست از روحانی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

کنشگران داوطلب فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(IFJ) از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران خواست تا به وعده اش پس از بدست گیری مسئولیت ریاست جمهوری عمل کند. به گزارش تارنمای فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، آقای روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود درباره بسته شدن دفتر انجمن صنفی...

Navigation

Social Media