Tag: قطعنامه امروز با ۲۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رسید. پاکستان و ونزوئلا تنها ۲ کشوری بودند که با آن مخالفت کردند.

رای قاطع شورای حقوق بشر ماموریت احمد شهید را تمدید کرد: ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل “فرهنگ مصونیت از مجازات” را برجسته می کند (۲ فروردین ۱۳۹۲) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رای ۲۶ به ۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تمدید حکم گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران برای سومین سال پی در...

Navigation

Social Media