Tag: ما اعضای این سازمان تاسف عمیق خود را از این وضعیت و همچنین بی‌توجهی وزیر آموزش و پروش، حاجی بابایی نسبت به وضعیت معلمان دربند اعلام می‌داریم عملکرد آقای حاجی بابایی به گونه‌ای بوده است که تاکنون نه نم

سازمان معلمان ایران درباره اعضای دربندشان: به فضای امنیتی حاکم خاتمه دهید

کنشگران داوطلب 5 دی ماه 1390 اعضای سازمان معلمان ایران، که یکی از نهادهای صنفی معلمان ایران است در تازه‌ترین بیانیه خود از آخرین وضعیت معلمان زندانی کشور گفته‌اند و خواستار آزادی این معلمان و اعضای دربند خود شده‌اند.در این بیانیه آمده است: ما اعضای سازمان معلمان تاسف عمیق...

Navigation

Social Media