Tag: مجله خبری شماره ۵۵ انجمن جامعه شناسی ایران (زمستان۹۱)، ویژه دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، منتشر شد

مجله خبری انجمن جامعه شناسی ایران، شماره ۵۵ منتشر شد

مجله خبری شماره ۵۵ انجمن جامعه شناسی ایران (زمستان۹۱)، ویژه دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، منتشر شد.   با آثار و گفتاری از: محمد امین قانعی راد،ناصر فکوهی، سارا شریعتی، عباس عبدی، ملیحه شیانی، شیرین احمدنیا، باقر ساروخانی، محمد فاضلی، مایکل بوراووی، حسن نراقی،...

Navigation

Social Media