Tag: محمد توکلی، فعال فرهنگی و عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه، روز پنجشنبه در پی احضار از سوی اطلاعات سپاه کرمانشاه بازداشت شد.

محمد توکلی عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه بازداشت شد

محمد توکلی، فعال فرهنگی و عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه، روز پنجشنبه در پی احضار از سوی اطلاعات سپاه کرمانشاه بازداشت شد. بر اساس گزارش ها، توکلی در ماههای اخیر بارها توسط نهادهای امنیتی و اداره حراست سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به بهانه انجام فعالیت های صنفی تحت...

Navigation

Social Media