Tag: مدیران اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در پی شکایت معترضان به دادسرا احضار شدند.

احضار مدیران اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به دادسرا

مدیران اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در پی شکایت معترضان به دادسرا احضار شدند. 13 شهریور ماه سال جاری شکایتی از سوی برخی از معتراضان به عملکرد اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به دادسرای ناحیه 6 خارک وصول شد. در این شکایت شاکی اعلام کرده بود که این اتحادیه تحصیل مال نامشروع...

Navigation

Social Media