Tag: مدیر عامل انجمن تئاتر آزاد با گلایه از دخالت پلیس امنیت اجتماعی در اجرای نمایش‌های آزاد و فراخواندن تعدادی از فعالان این عرصه به دادگاه هشدار داد و عنوان کرد متولی این تئاترها وزارت ارشاد است و اگر هم

مدیر عامل انجمن تئاتر آزاد، نسبت به ورود پلیس امنیت به مسئله اجراهای تئاتر و احضار فعالان تئاتر آزاد به دادگاه هشدار داد

کنشگران داوطلبمدیر عامل انجمن تئاتر آزاد با گلایه از دخالت پلیس امنیت اجتماعی در اجرای نمایش‌های آزاد و فراخواندن تعدادی از فعالان این عرصه به دادگاه هشدار داد و عنوان کرد متولی این تئاترها وزارت ارشاد است و اگر هم مشکلی وجود دارد باید این نهاد ورود کند.مجید جعفری،...

Navigation

Social Media