Tag: کانون صنفی معلمان ایران در طی نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه از روند نامطلوب و ناعادلانه برخورد با فعالان صنفی معلمان که از سال ۸۳ آغاز گردیده شکایت کرده و در بخشی از نامه گفته اند: “ما می‌پرسیم اته

نامه سرگشاده کانون صنفی معلمان ایران به ریاست قوه قضاییه

کانون صنفی معلمان ایران در طی نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه از روند نامطلوب و ناعادلانه برخورد با فعالان صنفی معلمان که از سال ۸۳ آغاز گردیده شکایت کرده و در بخشی از نامه گفته اند: “ما می‌پرسیم اتهام و جرم سید محمود باقری از اعضای هیآت...

Navigation

Social Media