Tag: کمیته همبستگی جهانی با وبلاگ نویسان زندانی با انشار بیانیه‌ پیشنهاد داد روز ۱۶ نوامبر به عنوان روز جهانی همبستگی با وبلاگ‌نویسان زندانی نامگذاری شود.

«فراخوان برگزاری روز جهانی وبلاگ‌نویسان زندانی»

24 مهرماه 1390 کمیته همبستگی جهانی با وبلاگ نویسان زندانی با انشار بیانیه‌ پیشنهاد داد روز ۱۶ نوامبر به عنوان روز جهانی همبستگی با وبلاگ‌نویسان زندانی نامگذاری شود.این کمیته در فراخوان خود از بلاگر‌ها، فعالین حقوق بشری و مدنی و سازمان‌ها و انجمن‌ها و وب سایت‌ها درخواست کرد تا...

Navigation

Social Media