Tag: ۱۴ نهاد مدنی و خیریه حوزه کودکان وزنان در خصوص ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بیانیه انتقادآمیزی دادند و نسبت به این قانون اعتراض کردند . در بخشی از این بیانیه آمده است “ما نهادها

نامه سرگشاده ۱۴ سازمان غیردولتی حوزه کودکان و زنان در خصوص ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست

کنشگران داوطلب۱۴ نهاد مدنی و خیریه حوزه کودکان وزنان در خصوص ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بیانیه انتقادآمیزی دادند و نسبت به این قانون اعتراض کردند . در بخشی از این بیانیه آمده است “ما نهادهای مدنی مرتبط با حوزه‌های گوناگون زندگی کودکان بی‌سرپرست...

Navigation

Social Media