صلح و صلح سازی

خاورمیانه یکی از کانونی ترین مناطق خشو نت و نفرت پراکنی و رشد رادیکالیسم در جهان است . ترویج صلح و صلح سازی و ایجاد مدارس مدنی در مقابل مدارس ایجاد نفرت یکی از را ههای مقابله با خشنونت و رادیکالیسم است. هدف اصلی این برنامه ایجاد یک ائتلاف...

برنامه ترویج و حمایتگری

برنامه ترویج و حمایتگری ما با تمرکز بر جامعه مدنی شامل بر چندین پروژه در حال اجرا است: تدوین و طراحی نقشه راه برای سازمانهایجامعه مدنی؛ ترسیم نقشه جامعه مدنی؛ حق آزادی انجمن ها در ایران؛ دیده بان جامعه مدنی برای ایران . پروژه تدوین و طراحی نقشه راه...

ظرفیت سازی

توسعه ظرفیت ها و ظرفیت سازی ی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی یکی از برنامه محوری کنشگران داوطلب است تمرکز این برنامه بر تحقیق، آموزش، و آگاهی بخشی و همچنین تربیت مجموعه ای از تسهیلگران حقوق بشر ، دموکراسی و حقوق بشر، و توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی...

دسترسی به تبادل آزاد اطلاعات

برنامه تسهیل دسترسی و گردش ازاد اطلاعات در بین فعالان مدنی یکی دیگر ار برنامه محوری کنشگران داوطلب است در حال حاضر در غالب دو پروژه در دست اجرا است: پروژه آزادی و امنیت در دنیای دیجیتال امنیت در فضای مجازی از نقشی کلیدی برای فعالان و سازمان های...

مبادله دانش و تجربه

برنامه مبادله دانش و تجربه هدف اصلی ما در برنامه مبادله دانش و تجربه، ایجاد پلی هر چه محکم‌تر بین کنشگران و سازمان جامعه مدنی ایران و خاورمیانه و جامعه جهانی برای یادگیری٬ کسب انگیزه و اعتماد به نفس در میان آنان است. موسسه کنشگران داوطلب تلاش می کند...

Navigation

Social Media