Article

کنشگران داوطلب: هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/5/1368 بنا به پیشنهاد شماره 16422/م مورخ 10/7/1368 وزارت كشور، آئین نامه اجرایی انجمن­های اسلامی واحدهای اداری را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1 – تعریف

انجمن اسلامی نهادی است خودجوش، متشكل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی، عامل به احكام اسلام و متقاضی انجام فعالیت­های ایثار گرانه و مبشر تفاهم و وحدت به منظور تعمیق دستاوردهای انقلاب اسلامی در محیط كار و نیز همكاری و معاونت با مسئولین جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی در هر واحد اداری تشكیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می­باشد.

تبصره 1 – واحد اداری عبارت است از وزارتخانه، سازمان دولتی یا مؤسسات عمومی و ادارات كل استانی كه به موجب قانون وظایف خاصی را به عهده دارد.

تبصره 2- در واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی و سازمان­های وابسته كه دارای دوایر عقیدتی سیاسی یا واحدهای مشابه هستند انجمن اسلامی تشكیل نمی­گردد.

تبصره 3 – تشكیل انجمن اسلامی در واحدهای اداری خصوصی در صورت وجود داوطلب و شرایط مندرج در آئین نامه بلامانع است.

ماده 2 – اهداف

الف ) اهتمام در شناختن و شناساندن اسلام ناب محمدی و رشد و ترویج ارزش­های متعالی آن از طریق:

1- تشكیل كلاس­های عقیدتی، فرهنگی و سیاسی برای اعضا و علاقمندان.

2- تشكیل كتابخانه، توزیع كتاب، نوار و نشریات اسلامی.

3- برگزاری مراسم مذهبی و بر پایی نمازهای جماعت.

4- تشكیل جلسات وعظ و خطابه به مناسبت­های گوناگون.

5- تشكیل نمایشگاه­ها، اردوها و گردهمایی­های مذهبی، فرهنگی، تحقیقاتی و هنری.

تبصره- تعیین ائمه جماعات ادارات و سازمان با تأیید مدیریت مربوطه انجام خواهد شد.

ب) اهتمام در تحقق بخشیدن امر به معروف و نهی از منكر برای پاسداری از ارزش­های اسلامی از طریق:

1- برخورد اصولی و منطقی و ارشادی با كلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط سالم و مساعد برای رشد و شكوفایی فضایل اخلاقی

2- تلاش در جهت كسب بینش و اخلاق اسلامی و شناخت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منكر و اهتمام در تحقق آن با توجه به مراتب زیر

– تماس و مذاكره خصوصی با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منكر در چارچوب احكام شرعی

– گزارش كتبی مستدل و محرمانه به مقام مسئول

– گزارش موضوع به مقامات ذی صلاح نظیر حراست, هیأت رسیدگی به تخلفات اداری, كمیته­های انضباطی و مقامات دستگاه مربوطه و در صورت عدم اخذ نتیجه به مسئولان كشور

ج) حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق حضور در صحنه­های عبادی و سیاسی و حركت­های مردمی و مقابله با عوامل استكباری شرق و غرب مطابق با مقررات جاری كشور

ماده 3 – اركان

اركان انجمن اسلامی عبارتند از مجمع عمومی و شورای مركزی.

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن اسلامی است كه وظایف و اختیارات آن عبارتند از:

1- استماع گزارش شورای مركزی

2- تعیین خط مشی كل انجمن

3- تغییرات در اساسنامه

4- انتخابات شورای مركزی جدید

5- انحلال انجمن اسلامی

تبصره 1- اولین مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و انتخاب شورای مركزی به دعوت هیأت مؤسس كه حداقل تعداد آن 5 نفر خواهد بود تشكیل می­شود.

تبصره 2- هیأت مؤسس ضمن مراجعه به فرمانداری یا بخشداری محل نسبت به تكمیل و تحویل مدارك و فرم­های مربوط اقدام می­نماید.

تبصره3- هیأت مؤسس بعد از احراز شخصیت حقوقی انجمن كلیه امور را به اولین شورای مركزی انتقال خواهد داد.

تبصره4- در مورد انجمن­های اسلامی موجود شورای مركزی فعلی به جای هیأت مؤسس عمل خواهد كرد.

تبصره 5- رسمیت جلسات با دعوت از كلیه اعضا و در موارد فوق با حضور 4/3 اعضا معتبر بوده كه در كلیه رأی گیری­ها ملاك اكثریت مطلق اعضا حاضر خواهد بود و در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه دوم یك ماه بعد با حضور اعضا حاضر رسمیت خواهد یافت.

ماده 4 – شورای مركزی

هر انجمن اسلامی دارای یك شورای مركزی می­باشد كه ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و در مقابل مجمع عمومی و كمیسیون ماده 10 قانون احزاب پاسخگو خواهد بود. حداقل تعداد اعضا آن 5 نفر و حداكثر 9 نفر میباشد.

تبصره – شورای مركزی نمی­تواند بدون دلیل موجه از عضویت متقاضیان واجد شرایط در انجمن اسلامی جلوگیری به عمل آورد.

ماده 5 – در هر واحد فقط یك انجمن اسلامی تشكیل می­گردد.

تبصره 1- برگزاری انتخابات شورای مركزی با تأیید نماینده وزارت كشور و نماینده وزیر یا بالاترین مقام مسئول سازمان­های مستقل رسمیت خواهد داشت.

تبصره2- در واحدهایی كه بیش از یك انجمن اسلامی تشكیل شده باشد با رعایت موارد مقرر در تبصره 1 ماده 5 و همكاری تمامی انجمن­های اسلامی آن واحد انتخابات شورای مركزی جهت تشكیل یك انجمن اسلامی برگزار خواهد شد.

ماده 6- انجمن­های اسلامی می­توانند به منظور دستیابی بهتر به اهداف مندرج در این آئین نامه و همكاری نزدیك با دیگر انجمن­های اسلامی جلسات مشترك داشته باشند.

ماده 7- انجمن­های اسلامی در واحدهایی تشكیل می­گردند كه حداقل تعداد كاركنان آن 100 نفر و متقاضیان عضویت حداقل 5 نفر باشند.

تبصره- اجتماع دو یا چند هم سنخ در یك محدوده جغرافیایی برای احراز حد نصاب مقرر جهت تشكیل انجمن­های اسلامی با تأیید فرمانداری محل بلا مانع است.

ماده 8- منابع مالی و امكانات

هزینه­های انجمن­های اسلامی از طریق پرداخت حق عضویت اعضا, اعانات مردمی, وقف, هبه غیر از اعمال تجاری تأمین میشود.

تبصره – مسئول واحد موظف است امكانات مورد نیاز را در حد متعارف جهت فعالیت انجمن اسلامی در اختیار قرار دهد.

ماده 9- فعالیت انجمن اسلامی نباید در فعالیت جاری واحد ذی ربط اختلال به وجود آورد و برگزاری برنامه در وقت اداری باید با اجازه مقام مسئول دستگاه باشد.

ماده 10 – كارمندان بخش دولتی نمی­توانند به صورت تمام وقت به انجمن اسلامی مأمور گردند.

ماده 11- اعضای انجمن اسلامی باید جزو كاركنان واحد ذی ربط بوده و در همان محل شاغل باشند.

ماده 12- نماینده رئیس جمهور در صورت ضرورت می­تواند در مجامع عمومی انجمن­های اسلامی شركت نماید.

ماده 13- به منظور تقویت و رسیدگی به مشكلات انجمن­ها و تحقق تفاهم و همكاری انجمن­ها و مدیریت­های اداری دفتری در نهاد ریاست جمهوری تشكیل خواهد شد.

تبصره – رویه­های ابلاغی از سوی این دفتر كه برای اصلاح و هماهنگی كار انجمن­ها صادر می­شود مجری خواهد بود.

ماده 14- انتخابات شورای مركزی انجمن­ها هر دو سال یكبار انجام می­شود.


[1] جانشین آئین نامه اجرائی فعالیت انجمن­های اسلامی مصوب 10/7/1362 هیأت وزیران

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media