Article

کنشگران داوطلب:  اولین کنفرانس «شبکه سازی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر کشورهای عضو اکو» ۲۵ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۸۹ از سوی»جمعیت تولد دوباره» در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش وب سایت این جمعیت، «تعیین نیازهای مشترک و مبنایی، مباحثه در خصوص چگونگی دست‌یابی به راه‌های موثر در امر پیشگیری از مواد، درمان و خدمات مراقبتی در زمینه HIV/AIDS در منطقه از طریق شبکه‌سازی در میان NGO‌ها» از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس است.

«گسترش هماهنگی میان افراد کلیدی ذینفع و پیرو آن تقویت همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی میان سازمان‌های شرکت کننده و ایجاد شبکه منطقه‌ای به ویژه در میان اعضای NGO‌های عضو ECO» از دیگر اهدافی است که برای این کنفرانس تعریف شده است.

جمعیت تولد دوباره معتقد است که این کنفرانس می‌تواند «عرصه مهمی جهت مشارکت سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و تبادل تجربیات گوناگون مرتبط با مصرف مواد اعتیاد آور» باشد.

دبیرخانه اجرایی کنفرانس «شبکه سازی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کاهش تقاضای کشورهای عضو اکو» از ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۹ در دفتر مرکزی جمعیت خیریه تولد دوباره تشکیل شده است. عباس دیلمی‌زاده دبیر این همایش و امیرحسین برمکی مدیریت اجرایی آن را بر عهده دارد.

جمعیت تولد دوباره یکی از سازمان مردم نهاد در زمینه کاهش تقاضا در ایران است که در شهرهای مختلف ایران شعبه دارد و فعالیت بر پیشگیری از مواد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب متمرکز است.

جلسات مشاوره گروهی، آموزش و ارائه اطلاعات در زمینه کاهش آسیب و رفتارهای پرخطر، آموزش به جمعیت عمومی و افراد و گروههای در معرض خطر در زمینه کاهش آسیب و ارجاع به مراکز درمانی یا کانون‌ها از جمله فعالیت‌های این جمعیت است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media