Article

canoon-moalemکنشگران داوطلب
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به مناسبت آغاز سال تحصیلی و همزمانی آن با صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان صنفی معلمان بیانیه‌ای صادر کرده و آورده است: بهبود شرایط نابسامان فعلی که ناشی از بی‌تدبیری‌های مجریان دولت قبل است، همدلی و هماهنگی مسوولان هرسه قوه رامی طلبد؛ و هرچند، حل معضلات اقتصادی جامعه، مورد توجه دولت قرارگرفته، لیکن روشن است بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور و برطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی و کنشگر ان صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر وامید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، راه به جایی نخواهد برد وبی شک این دولت، پشتوانه‌ی مردمی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش صفحه فیسبوکی کانون صنفی معلمان، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خداوند جان و خرد
مهر، ماه شکوفایی خرد و تنفس در هوای پاک دانایی و ماه مهر و محبت فرا رسید. اما، چند سالی است که ما آموخته‌ایم اول مهر را با بی‌مهری مسئولان نسبت به فرهنگیان آغاز کنیم.
هنوز کوتاه زمانی از نگارش نامه‌های کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به روسای قوای مجریه و قضاییه نگذشته است که ناچاریم بار دیگر حدیث تظلم خواهی خویش را تکرار کنیم.
متأسفانه، با وجود تغییر دولت و بهبود نسبی فضای سیاسی کشور که باخبر خوش آزادی برخی زندانیان سیاسی نیز همراه بوده است و در حالی که تصور می‌کردیم همکاران خوب ما آقایان بداقی، باقری و… که چند سالی است مظلومانه شرایط سخت زندان و دوری از خانواده را تحمل می‌کنند به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند ناباورانه شاهد صدور احکام سنگین زندان برای آقایان علی اکبرباغانی و محمود بهشتی لنگرودی هستیم. و این درحالی است که فعالان دیگری همچون اسماعیل عبدی، مختار اسدی، علیرضا هاشمی و… نیز در وضعیتی مشابه به سر می‌برند. و احکام گوناگون تعلیق و تبعید و انفصال ازخدمت دراستان‌های مختلف کشور علیه کنشگران صنفی همچنان ادامه دارد.
گویا هیچ یک از دست اندرکاران، جمله‌ی عالی‌ترین مقام رسمی کشور: «… سیاست قوه‌ی قضاییه رااین قراردهید که مساله‌ی زندان حل شود، هم از جنبه‌ی مجازاتی وهم هرچقدر ممکن است مجازات زندان کاهش پیداکند… زندان پدیده‌ای نامطلوب برای خود زندانی، خانواده‌ی او و محیط کارش…» که مورد تاکید ایشان است را نمی‌خواهند جامه‌ی عمل بپوشانند!
پرسش کنونی ما این است: معلمانی که دغدغه‌ی حمایت ازحقوق صنفی فرهنگیان، آن هم به شکلی کاملا مسالمت آمیز را داشته و دارند، در راستای کدام یک از قوانین حقوقی ومدنی زندانی شده یا می‌شوند؟
آیا این گونه حبس‌ها وتبعیدها، باعث نمی‌شود همه‌ی کسانی که آنان را می‌شناسند وبه صداقت وبی گناهیشان ایمان دارند، نسبت به اینکه زندان محل حضور افراد بزهکار، مجرمان خطرناک و… است تردید کنند؟
آیا عدم حضور این عزیزان درجامعه، موجب یاس و ناامیدی هزاران معلمی که به وعده‌های دولت تدبیروامیدوجناب آقای روحانی که اعلام داشته‌اند «از تشکل‌های صنفی، مدنی و مردم نهاد درتصمیم گیری‌ها، مشورت خواهم گرفت» نخواهد شد؟
به راستی، این گونه برخوردها باموجه‌ترین ودلسوزترین منتقدان که نه داعیه‌ی قدرت دارند ونه سودای ریاست، منطبق باکدام یک از اصول حقوقی، انسانی و اسلامی است؟
اکنون، خانواده وهمکاران محمودبهشتی لنگرودی وعلی اکبرباغانی اززندانی شدن این دوعزیز، آن هم در آغاز سال تحصیلی جدید به شدت نگران هستند. چنین رخدادی، بی‌تردید پیام امید بخشی برای دلسوزان کشور، ازجمله دل بستگان به بهبود اوضاع ویا توقف روند نامطلوب گذشته، نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) براین باوراست که: بهبود شرایط نابسامان فعلی که ناشی از بی‌تدبیری‌های مجریان دولت قبل است، همدلی و هماهنگی مسوولان هر سه قوه رامی طلبد. و هر چند، حل معضلات اقتصادی جامعه، مورد توجه دولت قرار گرفته، لیکن روشن است بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور و برطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی وکنشگران صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر وامید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، راه به جایی نخواهد برد وبی شک این دولت، پشتوانه‌ی مردمی خود راازدست خواهد داد.
بر این اساس کانون صنفی معلمان، تحقق خواسته‌های برحق زیر را در آستانه‌ی ورود به سال تحصیلی جدید، نشانه‌ی توجه مسوولان کشور به افکار عمومی فرهنگیان و توجه راستین آنان به این بخش تأثیرگذار جامعه تلقی می‌نماید:
– توقف فوری اجرای حکم زندان برای آقایان علی اکبرباغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی بازرس و سخنگوی این تشکل.
– رفع کلیه‌ی احکام مبتنی بر حبس تعلیقی، تبعید و… از معلمان فعال در نهادهای صنفی کشور.
– پایان بخشیدن به دوره‌ی حبس تمامی معلمان زندانی دریک محدوده‌ی زمانی قابل قبول.
-رفع محدودیت‌ها و موانع فراقانونی، برای فعالیت‌های قانونی و آزادانه‌ی نهادهای صنفی فرهنگیان.
بی‌شک اتخاذ تصمیم‌های مدبرانه برای تحقق این خواسته‌ها، نوید بخش بازگشت فضای امنیت و اعتدال در جامعه، به خصوص در بین فرهنگیان کشور خواهد بود.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۳/۷/۹۲

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media