Article

کمپین به خاطر صلح و آزادیکنشگران داوطلب
۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۱
با بلندتر شدن صدای جنگ و ایجاد نگرانی در فضای جهانی و داخلی از حمله نظامی به ایران ، جمعی از افراد و شخصیت ها ی مدنی – سیاسی کارزار « به خاطر صلح و آزادی » را در داخل کشور تشکیل داده و همه گان را دعوت به پیوستن به این کمپین نموده اند. در بخشی ازاین بیانیه آمده است: بار دیگر سایه سنگین جنگ بر سرمان افتاده است … وقتی این روزها صدای طبل جنگ به گوش مان می رسد ، برخود می لرزیم.

و در ادامه آمده که : ما صلح و دوستی میخواهیم، نه جنگ و خشونت. ما جنگ را نه نعمت که نقمت میدانیم. ما میخواهیم با برپایی کارزار (کمپین) «بخاطر صلح و آزادی» و ابراز نفرت از خشونت و کشتار، به حاکمان کشورمان بگوییم، اعمال تشنج زا و خشونت آفرین بس است؛ اعمالی که منجر به تحریمهای کمرشکن علیه ملت ما گردیده و بهانه ای برای تصویب سه قطع نامه علیه مردم ما شده تا هر بار فشار بیشتری را بر ما تحمیل کنند.
این بیانیه را بابک احمدی، احمد صدر حاج سید جوادی، محمد علی عمویی ، محمد ملکی ،محمد نوری زادو … امضا کرده اند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بخاطر صلح و آزادی
هموطنان، مردم صلح دوست ایران
بار دیگر سایه سنگین جنگ بر سرمان افتاده، جنگی بسیار زیان بار تر و مخوف تر از جنگ هشت ساله. ما که هنوز زخمهای ناشی از آن جنگ را بر جسم و جان داریم؛ ما که هنوز خسارتهای مادی و معنوی آن جنگ را بر دوش میکشیم؛ ما که در آن جنگ صدها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره، صدها شهر و روستای تخریب شده و به روایتی هزار میلیارد دلار خسارت مادی و دهها برابر خسارت معنوی تحمل کردیم؛ ما که امروز در جای جای میهن عزیزمان با فقر و فساد و فحشا و اعتیاد و دزدی و فاصله طبقاتی که همه از آثار آن جنگ است دست و پنجه نرم میکنیم؛ وقتی این روزها دوباره صدای طبل جنگ به گوشهایمان میرسد، بر خود میلرزیم.
میخواهیم و باید به هر قیمتی، عفریت هستی خوار جنگ را از کشورمان برانیم.
ما صلح و دوستی میخواهیم، نه جنگ و خشونت. ما جنگ را نه نعمت که نقمت میدانیم. ما میخواهیم با برپایی کارزار (کمپین) «بخاطر صلح و آزادی» و ابراز نفرت از خشونت و کشتار، به حاکمان کشورمان بگوییم، اعمال تشنج زا و خشونت آفرین بس است؛ اعمالی که منجر به تحریمهای کمرشکن علیه ملت ما گردیده و بهانه ای برای تصویب سه قطع نامه علیه مردم ما شده تا هر بار فشار بیشتری را بر ما تحمیل کنند.
ما ازحاکمان ایران میخواهیم هر نوع بهانه ای برای جنگ و فشار و تحریم اقتصادی را متوقف و خنثی کنند تا جنگ افروزان ناامید شوند. ما میخواهیم به جهانیان بگوییم که صلح و آزادی و حقوق بشر حق مسلم ماست.
هموطن با شرکت در این فراخوان کشورمان را از یک فاجعه جبران ناپذیر نجات دهیم.
فراخوان دهندگان اولیه:
بابک احمدی
مه لقا اردلان
علیرضا جباری
احمد صدر حاج سید جوادی
پیمان عارف
محمد علی عمویی
اسماعیل مفتی زاده
محمد ملکی
محمد نوری زاد
تمامی هموطنان و فعالانی که مایل به حمایت و همراهی با این فراخوان هستند، میتوانند پیام خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال کنند و یا به صفحه فیس بوک کارزار «بخاطر صلح و آزادی» بپیوندند.
ایمیل فراخوان: [email protected]
صفحه فیس بوک کارزار «بخاطر صلح و آزادی»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media