Article

حاشیه نشین هادر دهه های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران سرکوبی شدیدی را در مورد فعالین کرد داخل مرزهای ایران در پیش گرفته است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارش جدید ۹۸ صفحه ای خود «حاشیه نشینها: بازداشت، حبس و اعدام فعالین کرد در ایران امروز» در مورد جزئیات و ماهیت این ستم و همچنین نقض حقوق داخلی و بین المللی حاصل از آن گفتگو می کند.
این گزارش حاوی شهادت بسیاری از فعالین کرد است که سابقا در زندان به جرم های سیاسی متهم بودند و همچنین حاوی گزارش همبندهای سابق آنها، وکلا، خویشاوندان، و دوستان زندانی های سیاسی اعدام شده و یا آنها که در حال حاضر در انتظار اعدام هستند می باشد. شهادت کامل این شاهدان در نسخه ویژه مرکز اسناد حقوق بشر ایران در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.

 

 

برای دیدن متن کامل این گزارش به لینک پیوست مراجعه کنید

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media