Article

ifj-global-logoکنشگران داوطلب

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(IFJ) از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران خواست تا به وعده اش پس از بدست گیری مسئولیت ریاست جمهوری عمل کند.
به گزارش تارنمای فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، آقای روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود درباره بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (AOIJ)، ابراز امیدواری کرد که این نهاد صنفی هر چه زودتر بازگشایی شود.
متن نامه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب که از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران ارسال شده به شرح زیر است:
“ما از پاسخ شما در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که از سال ۲۰۰۹ بسته شده است، استقبال می کنیم. نظر شما در جامعه روزنامه نگاران در سراسر جهان با تحسین روبرو شده است.”
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران فرصت های از دست رفته گذشته را به شما یادآور می شود، زمانی که همه درخواست ها از مقامات حاکم ایرانی برای پایان دادن به نقض حقوق روزنامه نگاران، از جمله ارعاب روزنامه نگاران و خانواده های آنان، سانسور و همچنین مسدود کردن وب سایت ها و ممنوعیت در گزارش دهی مسائل مهم مبتلا به جامعه، در گوش ها شنیده نشد.
به طور خاص، فدراسیون با توجه به وضعیت ده ها تن از روزنامه نگارانی که در زندان های ایران هستند و در وضعیت غیر انسانی و درمانی اعم از انفرادی و شکنجه و محرومیت از بیمارستان و ملاقات با خانواده قرار دارند، شما را خطاب قرار می دهد.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران امید خود را از اعلان عمومی رئیس جمهور منتخب ابراز داشته و آنرا نشانه یک تغییر از نگرش خصمانه علیه رسانه های مستقل از سوی دولت جدید قلمداد می کند.
این نهاد مدنی بین المللی در نامه اش افزوده است: سخنان شما که در برگیرنده واژه های “فرصت های جدید” و ” تعامل سازنده” است، و تاکید بر اینکه “ملت ایران با حضور پر شور و مشارکت خود امید را به جامعه باز گردانده اند”، معنای کامل تری با باز کردن فضا برای فعالیت روزنامه نگاری از طریق آزادی روزنامه نگاران زندانی و باز کردن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می یابد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media