Article

ifj-global-logoفدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری ایران درخواست آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را بار دیگر مطرح کرده است.

به گزارش نوروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، این نهاد صریح کرده درخواست خود را برای آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری فرستاده است.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران یادآور شده که از رویکرد رئیس جمهور به آزادی مطبوعات در ایران در طول پنج ماه گذشته استقبال کرده است. دراین نامه که امضای جیم بومِلها رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران را دارد، آمده :” از زمان انتخابات، ما ازهر سخنی که شما در مورد آزادی مطبوعات در ایران و نقش روزنامه نگاران در حفظ حقوق شهروندان ایرانی برای دریافت اطلاعات واقعی و قابل اعتماد بیان داشته اید، استقبال کرده ایم.”

با این حال، نامه به رئیس جمهور یادآور می شود که جامعه جهانی روزنامه نگاران از روند قضایی جاری نسبت به وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران و رفتار توهین آمیز با آنها، درهر روزی که در زندان به سر می برند،نگرانی و وحشت دارد.

این نامه همچنین این سخن رئیس جمهور را بیادش آورده که “نهادهای مدنی و انجمن ها بهترین وسیله برای اداره امور اجتماعی اند. “، و بیان می دارد که برپایه این سخن امیدواراست که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (AoIJ) بتواند بازگشایی شود.

علاوه بر این، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به بیان رئیس جمهور درباره نقش رسانه های اجتماعی در ایران اشاره کرده، و وی را به مصاحبه با سی ان ان، زمانی که او ازشبکه های اجتماعی به عنوان یک پدیده استقبال کرد، و حمایت خود را از حق مردم ایران در”دسترسی به تمام اطلاعات در سطح جهان و استفاده از آن” اعلام کرد، توجه داده است.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران امیدوار است که سخنان عمومی رئیس جمهور نشانه ای برای پایان بخشیدن به شیوه های مورد استفاده برای ارعاب رسانه های مستقل و ایجاد خودسانسوری مانند مسدود کردن وب سایت ها، توقف انتشار مطبوعات و نظارت بر فعالیت قانونی روزنامه نگاری باشد.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران می افزاید: “با این حال، برای عملی ساختن این سخنان ارزشمند، بسیار مهم است که دولت شما بازگشایی دفترانجمن صنفی رونامه نگاران(AOIJ) و آزادی فوری روزنامه نگاران زندانی را در دستور کار قرار دهد. “

در این نامه به تماس روز ١۷ ماه ژوئن سال جاری توسط فدراسیون بین المللی رونامه نگاران، مدت کوتاهی پس از اینکه رئیس جمهور انتخاب شد، اشاره شده که درآن درخواست شده بود رئیس جمهور منتخب به وعده های خود عمل کرده و به ارعاب و خشونت علیه روزنامه نگاران در ایران پایان داده شود.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و انجمن های عضو به عنوان بخشی از تلاش های خود برای باز گشایی دفترانجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران برنامه هایی را در سال های اخیر سازمان داده اند. به تازگی، در تاریخ ٢۵ ژوئن یک میز گرد در پارلمان اروپا در مورد ” آینده آزادی بیان و رسانه های مستقل در ایران ” برگزارشد، و در ٢٤ اکتبر هم برنامه ای با عنوان ” تلاش برای آزادی روزنامه نگاران در ایران ” با مشارکت برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا در مجلس عوام در لندن انجام شد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media