Article

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانکنشگران داوطلب
قانون کسب وکار اتاق بازرگانی را هم قربانی می کند؟
پس از تعطیلی شورای گفتگو عزم دولت جزم شده است تا ساختار اتاق بازرگانی را تغییر دهد.
در جلسه ای که هیئت رئیسه شورای اصناف با مهدی غضنفری داشته، اعلام شده است: پارلمان بخش خصوصی باید تشکل های مادری همچون شورای اصناف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون با حقوق مساوی را در برگیرد و یا اینکه نسبت به جمعیت خود دراین پارلمان سهم داشته باشند.
قاسم نوده فراهانی در این نشست تاکید کرده است: اگر کسی به دنبال پارلمان بخش خصوصی است باید این مدل را استفاده کند.
فراهانی که چند وقتی است سمت مشاور رئیس جمهور را دریافت کرده است در این نشست به مهدی غضنفری گفته است: بی توجهی به صنوف و مجامع صنفی ازسوی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده گروهی از بخش خصوصی ، درحالی است که 17 درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف محقق می شود ، حال آنکه سهم اتاق بازرگانی ایران در این بخش تنها 5 درصد است.
فراهانی سپس یکی از مواد قانون بهبود فضای کسب و کار را به چالش کشاند و گفت: برخورد با جامعه سه میلیونی اصناف که باید درخواست عضویت در اتاق بازرگانی را بکنند به مانند برخورد با یک گروه 10 تا 20 نفره است و شان ما را نادیده گرفته اند.
این در حالیست که پیش از این رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که حکم خود را از مهدی غضنفری دریافت کرده است اعتراضات تندی علیه قانون بهبود فضای کسب و کار کرده بود.
بنابراین گزارش پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار مردان احمدی نژاد از حضور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اجتناب کرده‌اند و این شورا را که از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است به تعطیلی کشانده اند. ظاهرا تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلسی که علی لاریجانی رئیس آن است خیلی برای دولت گران تمام شده است که این بار عزم خود را برای تغییر ساختار اتاق بازرگانی جزم کرده است.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media